Biuro parafialne

Godziny otwarcia biura: 

Poniedziałek, Środa, Piątek
od 9:00 AM do 2:00 PM

Sekretarka:
Pani Grażyna Druciak

Porządek Mszy św.

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek:
7:30 AM (angielska)

Wtorek:
7:00 PM (polska)*
*Nowenna do św. Józefa
15 minut przed Mszą św.

Piątek:
7:00 PM (polska)**
**Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego 
po Mszy św. wieczornej

Pierwszy Piątek:
7:30 AM (angielska)
7:00 PM (polska)

Sobota:
7:30 AM (angielska)
5:30 PM  wigilia niedzieli (angielska)

Niedziela:
9:30 AM (angielska)
11:00 AM (polska)

Aktualności

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU 

Parafialny konkurs w Roku Świętego Józefa pt.„Obrazy z życia św. Józefa"
Św. Józefie, świeć nam przykładem, Módl sie za nami nasz święty patronie. 

 

Konkurs z  nagrodami!!! 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa" z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Nawiązując do ogłoszonego „Roku Świętego Józefa" oraz chcąc uczcić „ziemskiego ojca Jezusa", zachęcamy uczniów z naszej parafii do uczestnictwa w konkursie. Szczególnie jest nam On bardzo bliski bo jest patronem naszej parafii. 

 • 1

Organizowany przez
Wspolnotę Katechetyczną przy naszej parafii św. Jozefa§2 

 Dla kogo 


Wyłącznie dla wszystkich dzieci i młodzieży z naszej parafii§3 

Cel konkursu 


* odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela,
* poznanie roli św. Józefa w życiu Świętej Rodziny,
* kształtowanie postawy modlitwy do św. Józefa i naśladowanie jego przymiotów ( na podstawie Litanii do św. Jozefa)
* kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa, 

* ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego  

* ukazanie go jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin;
* pogłębienie uczuć religijnych; 
* inspirowanie do twórczych działań,
* rozwijanie talentów  

 • 4

Zasady uczestnictwa*Koniecznie musi to być praca wykonana przez ucznia 

* Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
- kategoria 1- Kl. 1,2,3 -"Św. Jozef oczami dziecka" 

- kategoria 2- Kl. 4,5 ,6 "  św. Jozef patronem współczesnych  rodzin'' 

-kategoria 3- Kl. 7,8- '' Przymioty i cnoty św. Jozefa ,które chciałbym/chciałabym naśladować w życiu"


*Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu swojej kategorii 

*Format pracy/plakatu : A3(420mm x297mm) 

*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 1 

*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 2oraz dodatkowo napisać wiersz nawiązujący do tematu swojej kategorii ( minimum 30 slow ) 

*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 3 oraz dodatkowo napisać esej nawiązujący do tematu swojej kategorii (minimum 100 slow) 

 • 5
  Termin przyjmowania  pracPrace należy złożyć do 28 kwietnia 2021r. 
 • Prace należy dostarczyć osobiście do katechetek. Prace musza być podpisane.
  §6
  Ocena prac konkursowych
  1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana prze Organizatora.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2021r.
  3. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria: zgodność z tematem,poprawność językową, walory językowe, interpretacja własna tematu.
  4. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

-Kl. 1,2,3 

-KL 4,5,6 

-Kl. ,7,8,


 • 7
  Nagrody

  1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody (pierwsze, drugie, trzecie miejsca )5. Dla wszystkich autorów prac  przewidziane są pamiątkowe nagrody.§8
  Informacje dodatkowe1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. 
 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.3.Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do katechetek

 

Ks.Włodzimierz Łaś

Marzanna Kopacz 

Ewa Malec

Eugenia Woś - Lach 

Izabela Żółtek 

St. Joseph ChurchSt. Joseph's Church
(założony w 1909)
460 Hudson Street
Hackensack, NJ 07601
Telefon: (201) 440-3224
Fax: (201) 641-8685
stjoseph10@verizon.net

Pobierz nasz biuletyn