Biuro parafialne

Godziny otwarcia biura: 

Poniedziałek, Środa, Piątek
od 9:00 AM do 2:00 PM

 

Porządek Mszy św.

Poniedziałek, Środa, Czwartek:

7:30 AM (angielska)

Wtorek:
7:00 PM (polska)*
*Nowenna do św. Józefa
15 minut przed Mszą św.

Piątek:
7:00 PM (polska)**
**Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego 
po Mszy św. wieczornej

Pierwszy Piątek:
7:30 AM (angielska)
7:00 PM (polska)

Sobota:
7:30 AM (angielska)
5:30 PM  wigilia niedzieli (angielska)

Niedziela:
9:30 AM (angielska)
11:00 AM (polska)

Katecheza

Katechizacja w naszej parafii

"[..]katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego."

(Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 1; 2)

Ogólne informacje i zasady funkcjonowania nauczania religii w naszej parafii:

 

Warunki przyjęcia ucznia:

 1. Przynależnośc do naszej parafii
  (można zrobić to w biurze parafialnym lub przez internet TUTAJ);
 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów:
  • metryka chrztu św.;
  • aplikacja ucznia (można pobrać TUTAJ)
  • ew. świadectwo z poprzedniej klasy (jeśli wcześniej dziecko uczęszczało do innej szkoły).
 3. Regulamin- Zasady udziału w katechizacji w naszej parafii:

  1. Zajęcia katechetyczne rozpoczynają się punktualnie zgodnie z planem zajęć i trwają pełną godzinę zegarową.  Spóźnienia nie są tolerowane. O godzinie rozpoczęcia katechezy  drzwi prowadzące do plebanii będą zamknięte ze względu na bezpieczeństwo dzieci.Prosimy planować zajęcia dodatkowe dzieciom (np. piłka nożna,itp. ) w innym czasie.

   

  2. Cotygodniowe uczestnictwo w katechezie  jest obowiązkowe, zadania domowe powinny być wykonywane sumiennie i terminowo(nieobecność nie zwalnia z wykonywania prac zadanych przez katechetę )- po każdej katechezie nauczyciel wysyła e-mail z informacjami o odbytej katechezie.

  3.Przypominamy o obowiązku udziału chrześcijanina w każdą  niedziele we mszy świętej .

  4.Dziecko, które przygotowuje się do sakramentu Komunii świętej w klasie trzeciej,musi wcześniej ukończyć klasę pierwszą i drugą katechizacji. Przygotowanie do Komunii świętej odbywa się w klasie trzeciej i jest zakończone uroczystością Komunii świętej ( jest to zwyczajowo pierwsza niedziela maja).

  5.Uczeń, który  pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania musi mieć ukończony program katechetyczny od klas 1-7 i uczęszczać do klasy 8, która jest bezpośrednim przygotowaniem do tego sakramentu.

  6.W celu otrzymania promocji do następnej klasy uczeń musi wykazać znajomość wiadomości z zakresu danej klasy, wykonanie  zadań domowych  oraz znajomość modlitw (znajdują się na końcu podręcznika danej klasy)

  7.Zagubiony lub zniszczony podręcznik musi być odkupiony przez rodziców.

  8.W przypadku ekstremalnie złej pogody zajęcia mogą zostać odwołane. Rodzice będą informowani o tym na bieżąco. W razie odwołania zajęć jednostka lekcyjna

  będzie odpracowana lub przesłana e-mailowo 

  9.Obowiązuje zasada zero tolerancji dla narkotyków, alkoholu i broni w budynku

  kościoła i salek katechetycznych .

   O wszelkich naruszeniach powiadomione będą odpowiednie służby.

  10.Jeżeli dziecko ma ze sobą telefon komórkowy i będzie go używać w czasie katechezy,będzie on zatrzymany przez katechetę na czas trwania zajęć i zwrócony bezpośrednio rodzicowi po zakończeniu katechezy.

  11.Jakiekolwiek problemy medyczne i psychologiczne dziecka czy też trudności w nauczaniu powinny być zgłoszone katechecie  a zasady postępowania

  przedyskutowane przez rodziców dziecka z katechetą.

  12.Ze względu na bezpieczeństwo dziecka rodzice są zobowiązani do osobistego

  odbioru dziecka po zakończonych zajęciach.W przypadku odbierania  dziecka przez inna osobę  wymagamy pisemnego upoważnienia.

  13.W przypadku wszelkich zmian związanych z wyjątkową sytuacją powyższe punkty będą modyfikowane.

   

St. Joseph ChurchSt. Joseph's Church
(założony w 1909)
460 Hudson Street
Hackensack, NJ 07601
Telefon: (201) 440-3224
Fax: (201) 641-8685
stjoseph10@verizon.net

Z Naszej Galerii